buchenwald. concentratiekampen.
Gé Reinders: De Kaart van Kamp Vught (zie songtekst onderaan - klik hier)
‘Onze moeder
is op 17 mei 1944 opgepakt.’

In De kaart van Kamp Vught, zingt Reinders
over zijn moeder, die in de Tweede Wereldoorlog in het plaatsje Helden werd opgepakt en zonder proces werd afgevoerd naar Kamp Vught
De kaart van Kamp Vught (limburgs)

Dao is nag 't bevel des doe al óm 5.15
Vanoet dien cel in Mestreech nao Vught mósde gaon
Op 23 juni 44 kwooms doe hie mit dae tandarts en
dae kapelaon

Doe waars opgepak op 17 mei, 'n woonsdaag
Maar diene baas mócht weer nao hoes mit die twee anger Heldense vrouwe:
Maria van Ophoven en Grada Verhaegh

En op dien kaart kaart sjteit allein diene naam,
nieks meer
Dao waar gein proces, geine aanklacht, gein verweer

In Vught zatte ze dich geliek in barak 4
Toen nao 7 zo-as van 't zakdeukske bliek
Toby zaet: doe gings sjtiekem mit hosties in de weer
En det geur werkte op de tuikesfabriek

En aan de Heregracht dao waert 't archief bewaard
Dae leve archivaris van de Heregracht bracht ós dien treurige kaart

Want op die kaart sjteit allein diene naam, nieks meer
Dao waar gein proces, geine aanklacht, gein verweer
Maar veur die Pruse waars doe bliekbaar verdacht
Det ze dich as oorlogsmisdadiger hie nao Vught
höbbe gebracht

Mit Dolle Dinsdig dach geur: de Ingelse zin zo hie
Veur gaon morgen weer nao hoes teruuk
Maar uche elenj waar nag lang niet veurbie
Geur kreeg nag eers 'n reisje Ravensbrück

Geer reejt sjtaond in veewages Pruses door
't Doerde toen nag 'n nege maondj eer det geer weer in Nederlandj woort

Toch sjteit op die kaart allein diene naam, nieks meer
Dao waar gein proces, geine aanklacht, gein verweer
Waat höbbe die toch in häöre kop gehad
Det die dich zó lang höbbe vastgezat?

Oze rechtsjtaot haet gelökkig 'n rem
Óm op te trappe bie foute van 't O.M.
Luuj klage dan: "Ze laote weer boeve vrie"
Ich dink dan aan dich en bön ouch altied ouch 'n bietje blie

Want op die kaart sjteit allein diene naam, nieks meer
Dao waar gein proces, geine aanklacht, gein verweer
Dao waar gein zaak, geine rechter, geine inkele raodsheer
Ich haop det veur det noe höbbe gehad
Det miense nooit meer zomaar 'n jaor waere vastgezat
De kaart van Kamp Vught (nederlands)

Er is nog 't bevel dat jij al om 5.15
Vanuit je cel in Maastricht naar Vught moest gaan
Op 23 juni 44 kwam jij hier met die tandarts en
die kapelaan

Jij was opgepakt op 17 mei, 'n woensdag
Maar jouw baas mócht weer naar huis met die twee andere Heldense vrouwen:
Maria van Ophoven en Grada Verhaegh

En op jouw kaart staat alleen jouw naam,
niks meer
Daar was geen proces, geen aanklacht, geen verweer

In Vught zetten ze je gelijk in barak 4
Toen naar 7 zoals van 't zakdoekje blijkt
Toby zegt: jij ging stiekem met hosties in de weer
En dat jullie werkten op de touwtjesfabriek

En aan de Herengracht daar wordt 't archief bewaard
Die lieve archivaris van de Herengracht bracht ons jouw treurige kaart

Want op die kaart staat alleen jouw naam, niks meer
Daar was geen proces, geen aanklacht, geen verweer
Maar voor die Duitsers was jij blijkbaar verdacht
Dat ze jou als oorlogsmisdadiger hier naar Vught
hebben gebracht

Met Dolle Dinsdag dachten jullie: de Engelsen zijn zo hier
Wij gaan morgen weer naar huis terug
Maar jullie ellende was nog lang niet voorbij
Jullie kregen nog eerst 'n reisje Ravensbrück

Jullie reden staand in veewagens Duitsland door
't Duurde toen nog negen maanden voordat jullie weer in Nederland waren

Toch staat op die kaart alleen jouw naam, niks meer
Daar was geen proces, geen aanklacht, geen verweer
Wat hebben die toch in hun kop gehad
Dat die jou zó lang hebben vastgezet?

Onze rechtstaat heeft gelukkig 'n rem
Óm op te trappen bij de fouten van het O.M.
Lui klagen dan: "Ze laten weer boeven vrij"
Maar ik denk dan aan jou en ben ook altijd 'n beetje
blij

Want op die kaart staat alleen jouw naam, niks meer
Daar was geen proces, geen aanklacht, geen verweer
Daar was geen zaak, geen rechter, geen enkele raadsheer
Ik hoop dat wij dat nu hebben gehad
Dat mensen nooit meer zomaar 'n jaar worden vastgezet
jimmy bellmartin-barak 23