Het verschil tussen een vernietigingskamp en een concentratiekamp was dat een concentratiekamp tot doel had om politieke gevangenen en leden van 'ongewenste' minderheidsgroepen op te sluiten. Over het algemeen was de reden voor het in hechtenis nemen uitbuiting, zogenaamd uit

veiligheidsoverweging of als strafmaatregel. Concentratiekampen werden het meest gevreesd vanwege het gebrek aan humanitaire regels. Alle nazi concentratiekampen vielen onder de administratie van de SS.


Vijf voornaamste nazikampen in Nederland:

Kamp Westerbork was een transitokamp van waaruit Joden en

zigeuners naar vernietigingscentra in Polen gedeporteerd werden.


Kamp Vught was een concentratiekamp maar diende tevens als

transitokamp.


Ommen was in feite een strafkamp met Nederlandse bewakers die

zich als beulen gedragen hebben.


Amersfoort was een wreed concentratiekamp evenals Ommen.


Het kamp te Schoorl werd eerst gebruikt om er buitenlanders in op

te sluiten die na de capitulatie in Nederland achtergebleven waren.

Daarna werd Schoorl gebruikt als een strafkamp.

Reeds in 1967 bezocht ik het voormalig concentratiekamp  Bergen-Belsen. In 2011 bezocht ik het met mijn vrouw  Els. Daarom is Bergen-Belsen opgenomen in deze serie.

oorlogstijd 2.

Concentratiekampen  -  Inleiding

Nazikampen in Nederland

Klik op een van de tabbladen
gé reinders - kaart van kamp vught auschwitz.