Down (child).

Oorlogsdagboek

Aldus begint het indrukwekkend Dagboek van Toos Urselmann.

Het dagboek telt 159 geschreven pagina's en omvat de periode

oktober 1941 t/m mei 1945.


Het Dagboek van Toos vertelt ons de dagelijkse gang van zaken, zoals "wasdag" en "naar Grub. geweest". Ook 'het weer' is bijna dagelijkse kost. Daardoor komt de hoofdpersoon tot leven en kunnen wij ons aan haar identificeren. Ze wordt een bekende van ons.

Dát is dus de ene kant van het Dagboek. De ander kant is, dat er veelvuldig melding wordt gemaakt van wat er op die dag in de oorlog gebeurd is. Ook deze kant wordt weer persoonlijk, door de emoties, die de schrijfster aan het papier toevertouwt!


.. Het zinken van 'de Kortenaer' op 16 maart 1942: Arme drenkelingen.....

.. Duizenden vliegmasjiens gepasseerd. Brrr wat een ellende.

.. De Moffen hebben `t nog druk over de mislukte invasie bij Dieppe, zooals

  zij `t plegen te noemen. Vreeselijk die moord en brand over de wereld.

  Prof. Brandsma gestorven in een concentratiekamp. Geef hunne zielen de

  eeuwige rust, O Lieve Heer.

.. De Tommies misten 8 machines en op N- Frankrijk ± 15 jagers, ocharm!


Vurig zijn ook haar uitdrukkingen die ze gebruikt voor alles wat Duits is:

Moffrika, Moffikanen, Moffen, Moffensoldaten, Moffentrein, Adolf de Barbaar, Nazigebroed, etc. Haar vurige wens op 19 november 1941: 'dat de groose armee zusammenbricht'.


Het Dagboek is natuurlijk doordrenkt met de geest van die tijd: het Rijke Roomsche Leven. De Kerkelijke Jaarcyclus en het parochieleven in de parochie van O.L.Vrouw, zijn deel van haar Dagboek.

Zondag Allerheiligen

Blasiuszegen gehaald

Goede Vrijdag, laatste lijdensmeditatie

Andere passages:

Weer 15 vaderlanders, z.g. gijzelaars doodgeschoten. Ach Lieve Heer, wanneer houdt dat geselen op. Spaar Heer en bekeer de zielen. Voor ons onnozelen zijn Gods raadsbesluiten nu eenmaal ondoorgrondelijk. Alleen hoop en vertrouwen op Goddelijke Barmhartigheid maakt ons `t verder leven mogelijk.


Ook het Koningshuis is een belangrijk onderdeel van haar Dagboek:

De Koninklijke familie wordt op de voet gevolgd in Engeland, de V.S. en Canada. De toespraken van Wilhelmina via Radio Oranje worden nauwgezet gevolgd. Melding wordt gemaakt van de diverse verjaardagen van de 'princesjes' en de geboorte van prinses Margriet.


Kortom................

Een Dagboek van een bewoonster uit Venlo-Zuid, dat de lezer zal boeien van begin tot eind.


Het Dagboek zelf is een doorlopend verhaal, in zeer mooi handschrift in schoolschriftjes geschreven.

De webmaster heeft, met het oog op de leesbaarheid van het Dagboek, gemeend, de tekst in gedrukte vorm aan te bieden. Daarbij zijn veelvuldig punten, komma's en hoofdletters geplaatst en gebruikte afkortingen vaak voluit verwerkt. Per maand uit het Dagboek is één webpagina ontworpen.


De webmaster heeft verder gemeend om het Dagboek te moeten illustreren en te verduidelijken met 'kanttekeningen' en 'voetnoten'. Door die achtergrond-informatie en foto's, zal het Dagboek voor de geïnteresseerde lezer nóg meer gaan leven en worden aantekeningen uit het Dagboek nóg duidelijker 'in de geschiedenis' geplaatst.


Bij deze wil ik natuurlijk ook Will Urselmann, een neef van Toos, heel hartelijk bedanken voor het inzenden van het al jaren door hem gekoesterde Dagboek van zijn Tante Toos!

De copyrightrechten van dit Dagboek liggen bij Will Urselmann, die mij toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van dit Dagboek op webpagina's.

Publiceren van het gehele Dagboek of gedeeltes daaruit door anderen, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Will Urselmann.


Ik wens de lezers een boeiende Dagboekleestijd toe.


Will Sorée, webmaster

Venlo, 15 maart 2008


========================================================

Wij zoeken zoveel mogelijk verhalen / gebeurtenissen van bewoners uit Venlo-Zuid ten tijde van WOII. Mail ze svp!!

========================================================


Voor degenen die in het kort iets willen nalezen over de WOII, hierbij een prima weblink:


<klik hier>.


Behandelde onderwerpen op die website:

.. aanloop naar de oorlog

.. eerste slachtoffers

.. de Duitse inval

.. de bezetting

.. Jodenvervolging

.. onderdrukking en verzet

.. het laatste jaar

.. Indië

.. na de oorlog

Voorwoord

Toos Urselmann

Het gehele dagboek

en vele toelichtingen plus bijgevoegde foto’s kan als PDF-boek gedownload worden.

<KLIK HIER>