verder.
terug.

-3-

Opname na 1920.

 

Links staat de R.K. ULOschool van de Broeders van O.L. Vrouw O.O. Vanaf 1954, tot de sloop in 1980 was het gebouw als muziekschool in gebruik.