verder.
terug.

-2-

Deze afbeelding is van ná 1767, toen de stadstoren werd gesloopt - met het puin werd de Weerd van eiland tot schiereiland gemaakt - en van vóór 1879.

In 1879 en 1880 restaureerde Cuypers o.a. de kerktoren.

Hij verhoogde de oude toren met een verdieping en plaatste een rijk versierde gotische spits. Helemaal rechts op de afbeelding is de Weem, de pastorie, te zien. Deze werd gebouwd in 1764/1765.