-00-

Down (child).
Mosa-iek van een halve eeuw zwemmen en waterpolo’, ingezonden door Jo vd Bercken
Onder die titel werd in 1984 een herinneringsboek ivm het 50-jarig bestaan van Zwemvereniging Mosa (-Regio) uitgebracht.

Dit boek werd mij aangeleverd door de huidige voorzitter van Mosa, dhr. Jo vd Bercken (v/h Mariastraat). Jo, bedankt!

Ik heb even getwijfeld over het plaatsen van Mosa op deze website, omdat Mosa natuurlijk Venlo-Zuid ver overstijgt. Een passage in het boek haalde mij over de streep om toch te plaatsen:
“Mosa bestond vaak uit bepaalde vaste sociale groeperingen. Zoals in  de jaren ‘30 de kinderen van de z.g. ‘Aandeelhouders van het N.V. Sportfondsenbad’ of in de jaren ‘50 de leerlingen van het Thomascollege, en in de jaren ‘60 de vele leden uit Venlo-Zuid met name rond de Tegelseweg wonend, en in de jaren jaren ‘70 de jeugd uit de wijken in Blerick..

Het boek bevat een aantal teksten, maar al die teksten zijn uitvoerig begeleid door vele foto’s.

Een en ander zorgde er voor, dat ik met redelijk veel gemak een samenvatting heb kunnen maken, eveneens met veel foto’s.
De foto’s in het boek zijn behoorlijk gerasterd. Die rastering komt helaas terug in de geplaatste foto’s op de website.

Mosa  is weer een welkome aanvulling op roermondsepoort.nl

Zaterdag, 18 januari 2014

Will Sorée
Webmaster