Tegelseweg 31

Wilhelm Conen                         X

Wiel

*   06-12-1882  (zie aantekening onder)

†   01-09-1963  (Venlo)31

Naast de rookartikelenzaak van v. Soest lagen vroeger 2 oude, terugliggende, panden.

De panden waren eigendom van Jan Baptist Geomini, die zelf in het linkerpand woonde. In het pand rechts had slager Wiel Conen zijn slagers-winkel. Fien, de vrouw van Wiel, was een dochter van deze Geomini.

Later verkocht Geomini de panden aan aannemer Bexkens.


Het echtpaar Wiel Conen en Fien Geomini betrok het pand Roermondsestraat 31 rond 1910.


Tijdens de bombardementen van 1944 was het slagerijpand dermate verwoest dat het echtpaar stopte met de slagerij en verhuisde naar de overkant  op de bovenverdieping van het pand tussen slagerij Maas en de werk-plaats van Schouten.


In 1951 vestigde zich groentenboer Hinssen in het pand. Na het vertrek van Hinssen naar Roermondsestraat 67, werd het pand nog enkele jaren gebruikt als emballage-opslag van de levensmiddelengroothandel Stoot. Vervolgens werden de 2 woningen gesloopt en kwam er de nieuwbouw van bakker Luyten.

Familie Conen    ong. 1910  - 1945  | slager

T-31-hinssen. Up (parent).

Maria Sibilla Josephina Hubertina

                                     Geomini

Fien

*   20-11-1886  (Venlo)   

†   01-09-1972 (Venlo)

Kinderen:

Johannes Carolus Conen

Hans

*   28-01-1913      (Venlo)

†   11-03-1976      (Venlo)Maria Aldegonda Conen

Zus  (later getrouwd met Sef v. Daelen)

*   27-05-1914    (Venlo)

woont vanaf 1940 nog steeds in HaarlemAnna Johanna Conen

Annie  (later getrouwd met Jan Schouten)

*   09-08-1916   (Venlo)

†  15-06-2012    (Venlo)


Wilhelmus Godfried Conen

Wiel

*   02-07-1919   (Venlo)

†  12-09-1997    (Venlo)August Felix Conen

Guus

*   31-08-1927   (Venlo)   

†  21-07-2012    (Haarlem)


Zus

Wiel

De vader van Wilhelm (Wiel) Conen had en hotel/slagerij in Duitsland en weigerde dienst te nemen in het Pruisische leger en emigreerde met zijn vrouw naar de de V.S.

Na een jaar aldaar keerden ze echter terug naar Nederland. De moeder van Wiel was toen in verwachting van hem. Tijdens de overtocht werd Wilhelm geboren en was zodoende statenloos.  Toen het echtpaar de Duitse grens bij Venlo over wilde, werd de toegang tot Duitsland geweigerd.

(In het trouwboekje van Wiel en Fien staat echter, dat Wilhelm Conen geboren is in Mönchen-Gladbach)

.

Het echtpaar vestigde zich toen in Venlo en begon een slagerij in de Heutzstraat, later dus op de Tegelseweg 31. (oorspronkelijk nummer: 21)

in die tijd:

21

Wiel Conen met ega Fien Geominy

De voorvader van Fien heette Geomini, was Italiaan of Fransman uit Z-Frankrijk en kwam als huursoldaat met het Franse leger in de Napoleontische Tijd naar Venlo.  De vader van Fien was groentenhandelaar op Duitse markten.

Helaas had hij zijn geld op Duitse banken staan. Tijdens de enorme geldontw aarding in Duitsland van 1923 raakte hij al zijn geld kwijt. De panden werden verkocht aan aannemer Bexkens, die zelf op huisnummer 29 ging wonen.

(voorbeeld van de prijsontwaardinge in 1923 in Duitsland: tegen de prijsindex van 100 in 1914  was die in 1923 opgelopen tot  72.600.000.000.000 !!)

Annie

Guus

Hans