2

4

                                    Café    1915  - heden,  eveneens garage / taxibedrijf 1916 - 1939

2

Hoek Tegelseweg / Hamelstraat.

Links de café met daarboven het woonhuis. Rechts het pand van Drukkerij van Grinsven

Up (parent).

Het pand Tegelseweg 2 & 4 werd in 1913/1914 gebouwd.

Volgens Dossiernummer 1685 van de Kamer van Koophandel & Fabrieken te Venlo van 22 febr. 1924 vestigt Rogeer, Hendrik, Joseph Meens (zie bewoners op huisnummer 4) er op 1 augustus 1914 een café en op 1 mei 1916 een garage.  


Rogeer Meens was een zoon van Joseph Meens, die in 1870 in het Zuid-Limburgse Thull de  Alpha Brouwerij stichtte. Dat hij dus een café begon was dus goed te begrijpen.  Rogeer had eveneens handel een grote ijsstaven die gemaakt werden in een pand in de 'gats' in de Hamelstraat achter hun woonhuis. De garage omvatte een taxibedrijf en een benzinepomp aan de Tegelsweg voor het woonhuis met huisnummer 4.


Rogeer Meens, 1908

Op 28 augustus 1933 doet Rogeer Meens aangifte bij de Kamer van Koophandel, dat het uitgeoefend bedrijf wijzigt: het café-restaurant met vergunning vervalt, maar er komt een ‘taxi-bedrijf onder den naam “METAX”.

Op 22 februari 1934 doet dezelfde Rogeer weer aangifte, dat zijn bedrijf m.i.v. 1 mei 1934 weer uitgebreid wordt met een café.


Op 20 november 1935 wederom een aangifte: “Aangever oefent niet meer uit het taxibedrijf onder de naam ‘METAX’. Dit is overgedragen aan W. Schroeder. Aangever oefent nog uit cafébedrijf en autohandel.”


Aangifte 30 december 1939: ‘Autohandel vervalt”.


Aangifte 21 oktober 1940:  “Het soort bedrijf is uitgebreid met de exploitatie van een danszaal.


Aangifte 14 mei 1948: “Uitgetreden eigenaar R.H.J. Meens per 1 Mei 1948. Zaakadres wordt: Venlo  Tegelsche weg 2”


Op 14 mei 1948 doet T. J. A. Schuurmans aangifte, dat Theodorus Johannus Arnoldus Schuurmans, Venlo, Tegelsche weg 179, geboren 30 augustus 1922, de nieuwe eigenaar wordt van het café.


Op 20 oktober 1949 wordt door Schuurmans aangifte gedaan, dat Th.J.A. Schuurmans ingaande datum 28 september 1949 uitgetreden is als eigenaar van het café.


In juni 1950 doet Mart Matthijs Louis Spoor, geboren 1 juli 1905 te Venlo, aangifte dat hij het café en restaurant heeft overgenomen op 1 november 1949 (!)


Op 18 juli 1951 doet Cecilia Anna Maria Stakenborg, geboren 25 januari 1905 te Venlo, weduwe van M. Spoor in de hoedanigheid van eigenares, aangifte dat “de eigenaar M.M.L. Spoor per 18 mei 1951 uitgetreden door overlijden”.

(webmaster: M. Spoor overleden op 18-05-1951   te Venlo)


Op 7 maart 1959 doet Cecilia Spoor-Stakenborg aangifte dat “Het restaurantbedrijf wordt niet uitgeoefend en kan derhalve worden doorgehaald”.


(webmaster):

In de jaren 1959-1968 wordt het zaaltje niet meer gebruikt door Ciel Spoor en wordt het verhuurd aan de fa. Gerrits.

Gerrits had in die tijd op de Tegelseweg tegenover de Ambachtschool een groot woonpand in gebruik om meubels, nieuw en tweedhands, te verkopen. Het zaaltje in de Hamelstraat werd gebruikt als opslag.


Op 5 augustus 1968 doet dhr. W.P. Gruyters aangifte: “De onderneming is met ingang van 5 augustus 1968 voortgezet door Willy Pierre Gruyters, geboren 27 april 1936, in de rechtsvorm ener eenmanszaak onder de naam: Café D’n Hamel”.


(webmaster: op 03-01-1987 overlijdt Cecilia Anna Maria Stakenborg, weduwe van  Mart Matthijs Louis Spoor te Tegelen)


Op 1 april 1992 doet C.P.W.A Gruyters, weduwe van W.P. Gruyters een aangifte dat de onderneming m.i.v. 01-04-1992 wordt voortgezet door I.M.T. van der Klij-Kol en R. van der Klij in de rechtsvorm ener vennootschap onder firma.


Op 01-01-1993 wordt de vennootschap ontbonden tengevolge van “uittreding vennoot I.M.T. van der Klij-Kol.


Op 01-01-1996 wordt de onderneming voortgezet door R. van der Klij en mw. L.G.T. van Doorn als een VOF o.d.n. “VOF Café/zaal DE HAMEL”


Tenslotte wordt op 27-11-1996 melding gemaakt van “Vof Café D’n Hamel cafébedrijf annex exploitatie van een zaal, alsmede de kleinhandel in dames-, heren- en kinderkleding en aanverwante artikelen”.  


(webmaster):

Het zaaltje is de laatste jaren enorm veel gebruikt om te kienen.

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

webmaster:

De Handelsregisterwet en de Wet op de Kamers van Koophandel treedt in 1921 in werking. Deze wet schrijft voor dat ondernemingen moeten worden geregistreerd in het Handelsregister, dat door de KvK wordt beheerd.

Tegelseweg 2