Tegelseweg 18

Jacob Meijer expeditie  |  1955-1969

originele foto ten tijde

van Jacob Meyer

Up (parent).

GESCHIEDENIS OVER HET ONTSTAAN  VAN JACOB  MEIJER EN DE VERDERE  ONTWIKKELINGEN VAN HET BEDRIJF


door: Jacques Ewalds


De grondlegger van de onderneming was een zekere Jacob Meijer, geboren in 1825, volgens informatie van joodse afkomst.


Omstreeks 1845 begon deze “Jacob “ een schuitenvoerderij in Amsterdam.

Zijn eerste houten dekschuit liet hij bouwen door de werf Jan Goedkoop, later uitgegroeid tot de Nederlandse Scheepsbouw-  en Droogdok Maatschappij .

Bij die Maatschappij is in een van de muren een gedenksteen aangebracht, met daarop vermeld verschillende opdrachten en bouwnummers. Nr. 1 was de eerste dekschuit van Jacob Meijer, gebouwd omstreeks 1850; daarna zouden er nog vele volgen.


De activiteiten waren vanaf het prille begin het vervoer per dekschuit van tabak, cacao, suiker etc. vanaf de zeeschepen van de Verenigde Oost Indische Compagnie via de Amsterdamse grachten om te worden opgeslagen in  de veem-  en pakhuizen van Jacob Meijer, Amsterdam.


In 1917 werd de N.V. Schuitenvoerderij en Expeditiekantoor, voorheen Jacob Meijer, opgericht. Oprichters waren de heren Jacob Meijer Senior, Jacob Meijer Junior en Antoon Julius; goedkeuring werd door koningin Wilhelmina verleend. Het bedrijf was toen gevestigd aan de Prins Hendrikkade 45 te Amsterdam.


Kort voor de Tweede Wereldoorlog ontstond in Amsterdam het idee om in Venlo een filiaal te openen, met als doel het achterland beter te kunnen ontwikkelen.

Een belangrijke correspondent van Jacob Meijer Amsterdam was destijds de Fa Kinkel A.G. met een tiental vestigingen in het Ruhrgebied. (In de beginjaren 1960 werd Kinkel overgenomen door Schenker).

Deze goederenstromen, in 1960 ca 30.000 zendingen op jaarbasis, wilde men via Venlo laten lopen.


Aldus werd in 1938 besloten in Venlo een filiaal te openen en vanaf dit punt de zendingen over het gehele land te verdelen. Op 1 juli 1938 werd het kantoor in Venlo door een zekere Hr. Versteeg “in de steigers gezet” en wel in een van de kamers van “Huize Versteeg”. De eerste employee was Mevrouw Versteeg.

De oorlog, die in 1940 uitbrak, gooide voor  “even” roet in het eten.


Na het beëindigen van  de Tweede Wereldoorlog werd de draad weer opgepakt door Dhr.Hoogewoud (die de schrijver van dit artikel op 1 juni 1961 in dienst nam).  Er werd een herstart gemaakt in een kleine loods gelegen aan het spooremplacement te Venlo met bijbehorend klein kantoor.

Saillant detail is, dat destijds goederen van en naar de Randstad per Jansen Booten (later Jansen Auto’s) over de Maas vervoerd werden; dat was nog eens relaxed expeditie bedrijven!!!

In de vijftiger jaren werd in een groot herenhuis aan de Tegelseweg nr.18 in Venlo een grotere kantoorruimte in gebruik genomen. En in een later stadium, medio 1960, verhuisde kantoor en loods (3000 m2) naar de oude Eierveiling direct om de hoek.


Inmiddels waren er 2 inklaringskantoren geopend t.w. de  kantoren  “Keulse Barrière” en  “Tegelen – Grens “.

Daarna volgden nog 5 inklaringskantoren gesitueerd aan de autosnelwegen aan de Nederlands/Duitse grens t.w. de overgangen bij Oldenzaal , Arnhem, Gennep, Venlo E 34, en Heerlen.


In het jaar 1992, het laatste jaar voor de opening van aan groot aantal binnengrenzen van de EU, werden door deze 7 inklaringskantoren in totaal meer dan 200.000 douaneafhandelingen verricht; een enorm goede “business”. Dit was in 1993 in één klap bijna geheel verdwenen!!!


Inmiddels was het bedrijf al sedert 1963 niet meer in handen van de familie Meijer, die uit hoofde van liquiditeitsproblemen of mogelijk andere oorzaken haar aandelen in 1963 aan Blauwhoedenveem had verkocht.

Door de fusie tussen Blauwhoed en Pakhuismeesteren in 1967 maakte het bedrijf tot 1985 deel uit van het Pakhoed concern ( thans Vopak, door een hernieuwde fusie tussen Pakhoed en van Ommeren)


In 1967 ging Dhr. Hoogewoud met pensioen en  nam Dhr. Verboom de leiding over. Onder zijn leiding werd in  1973 in Venlo-Blerick aan de Horsterweg nr. 217 een gloednieuw pand van 10.000 m2 gelegen op 23.000 m2  grond in gebruik genomen.

 

Op 1 januari 1985 vond een zogenaamde  “managament buy out” plaats en heeft Jacques Ewalds, inmiddels bedrijfshoofd geworden van Jacob Meijer/Venlo, het bedrijf van Pakhoed overgenomen.  Tot 1993 waren er nog 3 medecompagnons.


Sedert 2000 is Rob Ewalds, de zoon van Jacques, eigenaar.

Ook werd in het jaar 2000  het bedrijf Gaston Schul gekocht, een expeditieonderneming met 70 medewerkers en 7 kantoren verspreid over Nederland en België en gespecialiseerd op het gebied van inklaringen, voornamelijk binnenkomend van overzee.


Het magische jaar 1992 werd al eerder genoemd, het laatste jaar dat er nog douaneafhandelingen verricht werden voor goederen afkomstig van een groot aantal Europese landen, de  Europese Unie. Dit betekende een ongewild dieptepunt in de historie van Jacob Meijer. Ruim 50 declaranten verloren toen hun baan.


Inmiddels nam de handel tussen Nederland en de overige niet bij de Europese Unie aangesloten Europese landen geleidelijk steeds verder toe, wat ertoe geleid heeft dat Jacob Meijer mede door een aantal overnames, ook na 1993 nog een goede boterham wist te verdienen op het gebied van in- en uitklaren van goederen.


Na de overname van Gaston Schul, werden de inklaringsactiviteiten van Jacob Meijer bij Gaston Schul ondergebracht en telt dit bedrijf thans 16 vestigingen in Nederland en België.


Behalve deze uitermate rendabele activiteit houdt Jacob Meijer zich nog steeds bezig met de exploitatie van internationale autogroepagediensten in samenwerking met een dertigtal gerenommeerde correspondenten in Europa, evenals opslag en distributie en complete logistieke dienstverlening in een eigen pand van 11.000 m2 gelegen aan de Groot Egtenrayseweg 23 te Venlo-Blerick.


Op dit moment (febr. 2010) zijn er in de totale onderneming ca 150 medewerkers werkzaam.