Marlene Dietrich
The ruins of Berlin muziek uit de oorlogsjaren.