Next (right). Previous (left).

Toen er hier nog geen oorlog in Nederland was, stonden er veel Joden aan de grens om naar Nederland te vluchten. Ze kregen geen verlof van de Nederlandse regering. Schandalig! Zo heeft een Jood die in Venlo woonde veel Joden geholpen en voor een onderduikadres gezorgd. Deze man, een eenvoudige schoenmaker genaamd Cammans (zie voetnoot), is later door de Duitsers doodgeschoten. Zijn vrouw is in een concentratiekamp omgekomen. Hun dochter Roosje heeft de oorlog overleefd.


Er waren hier in Venlo niet zo veel Joden. Er was wel een synagoge. De meeste Joden die er het geld voor hadden vertrokken naar Amerika. Maar toch hebben wij en deze Joodse mensen nooit geloofd in al de verschrikkelijke dingen. Zoals wat er gebeurde binnen concentratiekampen. Je geloofde het gewoon niet dat er deze afschuwelijke dingen gebeurden. Toch zijn er veel mensen die deze mensen en hun families een onderduikadres gegeven hebben. Er werden veel zogenaamde spionnen ingezet om deze mensen op te sporen. Vooral de NSB werd hiervoor gebruikt. Het waren Nederlanders die met de Duitsers heulden. Meestal waren het mensen die in de crisisjaren geen werk hadden en nu een goed loon kregen. Wij noemden hen 'brood NSB-ers

-14-

-----------------------------------------------------------------------------------------

Voetnoot Webmaster:

Wilhelm Jakob Cammans, roepnaam Willy, was op 12 februari 1894 te Hüls (Pruisen) geboren. Volgens de rechtbank die hem in 1938 zou berechten, had Cammans de Duitse nationaliteit. Volgens de bevolkingsadministratie van de gemeente Venlo was Cammans Nederlander.

In oktober 1922 vestigde hij zich, komende uit Heerlen, als schoenmaker op het adres Nieuwstraat 1 te Venlo. Op 17 september 1923 trad hij in Venlo in het huwelijk met Hermina Emma Franck, geboren te Venlo op 30 september 1881. Het echtpaar woonde sedert 1928 op de Vleesstraat nummer 7, waar zij een schoenmakerij voerden onder de bedrijfsnaam Electrische Snelschoenmakerij UNION.

Cammans zou zich hebben bezig gehouden met spionage tegen Duitsland. Hij werd op 28 januari 1937 in Lobberich gearresteerd en kreeg een proces bij het Duitse Volksgericht in Berlijn. De spionage tegen het Duitse Rijk werd bewezen geacht, waarop Cammans (als Rijksduitser) op 5 november 1937 wegens landverraad werd veroordeeld tot de dood door onthoofding. De "Gedenkstätte Deutscher Widerstand" te Berlijn heeft bij brief van 28 mei 1999 aan Wiel Mercus bevestigd, dat het vonnis op 26 april 1938 's morgens om zes uur in de Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee werd voltrokken. Op 27 april 1938 werd in een bericht in de Nieuwe Venlosche Courant (derde blad) melding gemaakt van dit gebeuren.


Bron: http://historie.venlo.nl/persoon.asp?odID=1029