-0-

Grote of Sint-Martinuskerk

De Grote of Sint Martinuskerk staat aan de Grote Kerkstraat te Venlo.

Er heeft een (houten) voorganger gestaan. De houten ( vakwerk) kerk stond op een fundament van maaskeien, ca. 10 x 5 m dat opgegraven is in 1945 door de Rijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoek o.l.v. Dr. Galema. Deze kerk wordt tussen 1000 - 1050 overbouwd door een romaanse zaalkerk, die in de 13de eeuw uitgebreid wordt tot een romaanse hallenkerk. In 1408 begint de bouw van de gotische kerk, die op de uitbreiding van 1611 na, voltooid is in 1455. Het hoofdkoor wordt in 1430 geconsacreerd.

In 1779 wordt, na sloop van de stadstoren uit 1480, het bestaande torenlichaam van kerktoren met een verdieping verhoogd. Dat gebeurt mede op aandringen van de Staten Generaal in Den Haag, omdat anders de wacht en de militairen onvoldoende zicht hadden op de omgeving. Deze toren wordt door P.J.H. Cuypers in 1879- 1880 nog eens met een verdieping verhoogd en bekroond met een rijke neogotische (houten !!) spits. Die spits raakte bij het 8ste bombardment op Venlo, 5 nov. 1944 in brand, viel op het kerkdak, waardoor de hele zaak afbrandde. In de nacht van 26 op 27 opkt 1945 stortte bij een najaarsstorm het nog bestaande torenlichaam in alsook de 3 gewelfjukken in het priesterkoor.

De kerk werd in volle glorie gerestaureerd en in 1953 kwam de nieuwe toren, ontworpen door Jules Kayser, waarin later een carillon kwam, gereed. De kerk herbergt waardevolle kunstschatten, onder andere de prachtige gebeeldhouwde barokke preekstoel uit 1701, 15e-eeuwse koorbanken, de door Herman den Potgieter in 1621 vervaardigde koperen doopvont, het schilderstuk De Boodschap des Engels van Jan van Cleef en het hoofdaltaar ontworpen door kapelaan Jos. Windhausen. Tot de naoorlogse aanwinsten behoren enkele gebrandschilderde glas-in-lood ramen van Charles Eyck  en Daan Wildschut. Rond de kerk staan nog enige 17e eeuwse grafkruisen.

De Martinuskerk in Venlo is op 13 november 1430 ingewijd en was eeuwenlang de enige parochiekerk van Venlo. Haar doop- en trouwarchief (vanaf 1615) en haar overlijdensarchief (vanaf 1684) is bewaard gebleven en is in te zien in het gemeentearchief.

                                    Zie ook: http://www.sintmartinusvenlo.nl/

verder.